Costatrimmens logo

  


Her kan du åpne Costatrimmens

 
       
       
       
       
       
       
       
       
      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              

Costatrimmen er et  trimlag som ble stiftet 17. november 1981 som "Trimlaget Costa Blanca".


Foto: Øystein W. Skjold

Laget er hjemmehørende i  kommunen Alfas del Pi i provinsen Alicante i Spani. Costatrimmen har over 330 medlemmer. Alle turdeltakerne skal være medlemmer av Costatrimmen. Mer info om betaling nedenfor.

Kontingenten for et helårsmedlemskap er 15 Euro i 2020. Det ble vedtatt av årsmøtet i Costatrimmen 27. mars 2019. Kontingenten følger kalenderåret. Et korttidsmedlemskap (3 uker) koster 5 Euro.

Betaling av kontingent skjer med overføring til bank. Costatrimmen har to bankkonti, en spansk konto og en norsk konto. Betaler du kontingenten til den norske kontoen, betaler du kr 150 som gjelder for hele året 2020. Betaling av et korttidsmedlemskap betales med 50 kr.

Nytt medlemskap kan tegnes på oppstillingsplassen før turen starter, eller du kan fylle ut registeringsblanketten som du finner på hjemmesiden til Costatrimmen, og sende den elektronisk. Deretter kan du foreta betaling.

Årlig fornyelse av medlemskapet kan overføres til de samme bankkonti. Primært ønsker Costatrimmen at du bruker ordinær overføring ved betaling, men Vipps kan også brukes, se informasjon under. Betaling bør skje i det året kontingenten gjelder for, dvs en ønsker ikke at du forskuddsbetaler i gammelt år.

Betaler du for flere personer i samme overførsel, må du merke betalingen med alle navn.


Årsmedlemskap: kr 150, til kontonummer: 1503 75 22 918

Korttidsmedlemskap 3 uker: kr 50, til kontonummer: 1503 75 22 918

Årsmedlemskap: 15 Euro,

Korttidsmedlemskap 3 uker: 5 Euro

Bankia, Avda Pais Valencia

Costatrimmen kontonummer IBAN ES83 2038 5781 4260 0037 3737
 


Nå kan du registrere medlemskapet elektronisk ved å fylle ut informasjonen din
E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold