Costatrimmens logo

  

Innkalling til Costatrimmens årsmøte


      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              


Foto: Dorrit Møller

Revidert innkalling til åresmøtet 27. mars
Informasjon om årsmøtet
Årsmøtepapirer
Forslag til vedtekter
Årsmøtereferat fra årsmøtet 2017 holdt den 19. februar 2018 side 1 til 4
Årsmøtereferat fra årsmøtet 2017 holdt den 19. februar 2018 side 5
E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold