Costatrimmens logo

  

Innkalling til Costatrimmens årsmøte

Her kan du åpne Costatrimmens
 
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              

Innkalling til årsmøte mandag 19. februar 2018 kl. 18.00
i Bodegaen i DNKCB.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen
den 29. januar 2018.

For å avgi stemme må kontingenten for år 2018 være betalt. (ihht vedtektene)
Det vil bli anledning til å tegne seg som medlem fra kl 16.00-17.30.

Medlems kontingent for 2018, kr 100,  kan innbetales til DNB kontonummer: 1503 75 22 918
Kontingenten (10€) kan også betales på klubbkontoret til DNKCB enten kontant eller med kort.

Der kan du også få kjøpt Costatrimmens sanghefte (5€)Takk til Dorrit for bildene

Agenda Årsmøtet
Revisjonsrapport_2016
Regnskap_2016
Årsmelding 2016
Turer gått i 2017
Vedtektsendring
Valgkommmiteens instillingE-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold