Costatrimmens logo

  

Papirer til Costatrimmens årsmøte

Her kan du åpne Costatrimmens
 
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              

Årsmøte mandag 13. februar. kl 18.00 2017 i Bodegaen i DNKCB.
Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen
den 20. januar 2017.
For å avgi stemme må kontingenten for år 2017 være betalt. (ihht vedtektene)
Det vil bli anledning til å tegne seg som medlem fra kl 17.00-18.00.

Takk til Dorrit for bildene

Agenda Årsmøtet
Revisjonsrapport_2016
Regnskap_2016
Årsmelding 2016
Brev til Årsmøtet     Til årsmøtet (foto)
Vedtektsendring
Valgkommmiteens instillingE-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold