Costatrimmens vedtekter
                                                           
Mail til Costatrimmens lederÅrsmøte i Costatrimmen for 2019
Årsmøte holdes onsdag 26. februar 2020 kl 18.00 i Casa de Cultura, Salon de la Reunion, 2. etasje, Alfaz del Pi.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den 5. februar 2020.Innmelding
av saker sendes til mail adresse costatrimmen.styret@gmail.com For å avgi stemme må kontingenten for 2020 være
betalt innen 15. februar 2020 De som ikke har betalt før 15. februar er hjertelig velkommen til å delta på årsmøte, men uten stemmerett.

For styret i Costatrimmen: Marrit Kop, leder.

Foto: Dorrit Møller
Årsmøtepapirer  Konstituering, saksliste årsmøtet 2020
Revidert_Årsmøtereferat  Revidert årsmøtereferat fra åsmøtet 2018
Årsmøtereferat fra årsmøtyet
                201  Årsmøtereferat fra årsmøtet 2017
  Mail til webmaster: Øystein W. Skjold