Costatrimmens logo

  
Costatrimmen
Her kan du åpne Costatrimmens
 
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              
  Trykk for utskriftsvennlig adobe
               dokument Detaljinformasjon over Costatrimmens fjellturer på Costa Blanca
Rev. 16. oktober 2017

Tur
nr.

Utgangspunkt
Type
Tot
lengde
Høy-
este
pkt.
Sum stig-
ning

Ved referansepunkt

Len-
gde
Referanse-
punkt


Park-

ering
Posisjon
høyde
1 Abdet kort runde
Frem og tilbake


N38°41’41" W0°15’26" 630moh

Abdet, nede i byen
40
Abdet, lang runde. Start og inkomst 813moh
Delvis rundtur
6,2km
892moh
261m
N38°42’18" W0°15’50" 758moh
1,1km
Rett etter stikryss hvor den korte ruten tar ned til høyre
10N38°42,306' W0°15,833’
N38°42’32" W0°15’50" 838moh
1,9km
Ved kunstnerens hus
N38°42,534' W0°15,993’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh
3,2km
Veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta".
N38°42,609' W0°15,234’
N38°42’32" W0°16’21" 892moh
3,5km Her snur vi  og tar fruktpause
N38°42,533' W0°16,353’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh
4,6km
Tilbake til veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta". Vi kår den andre veien tilbake.
N38°42,609' W0°15,234’
N38°41'’53" W0°15’56" 813moh
6,2km
Tilbake ved bilene
N38°41,889' W0°15,929’
2

Algar fra P-plass Marked Altea
Frem og tilbake
10,5km
69moh
32m

N38°37’32" W0°04’26"
19moh

3,5km

Ved demningen

50

N38°37,528' W0°04,440’
N38°37’16" W0°05’00"
24moh

4,7km

To veikryss rett etter hverandre
(plass til parkering)
N38°37,258' W0°05,005’
N38°37’18" W0°05’22"
69moh

5,2km

Kampesteiner mellom elva og veien

N38°37,302' W0°05,365’
N38°36’27" W0°02’40"
15moh

10,5km


P. plass Altea

N38°36,456' W0°02,674’
3
Alhama Springs
Frem og tilbake
5,2km
638moh
425m
N38°38’57"
W0°02’45"
386moh 1,0km
Skarp venstresving  (Hvit/gul sving merke)             
6
6
10
8
flere
p-plas-
ser
langs
vei

N38°38,942'
W0°04,440’
N38°39’12"
W0°02’49"
511moh
1,7km
Ny stigning
N38°39,195'
W0°02,810’
N38°39’25"
W0°02’00"
638moh
2,6km
Grill plass (Nopras plass)
N38°39,418''
W0°03,004’
N38°38’24"
W0°02’40"
214moh 5,2km
Nede ved vanntanken
N38°38,402'
W0°02,674’
4 Benitato -  Font de Partagat
Passet de la Rabosa
Frem og tilbake
5,3km
1.033moh
356m
N38°40’09" W0°13’51"
745moh


0,6km

Vanntank i betongN38°40,152' W0°13,848’
N38°40’04" W0°13’57"
818moh

0,8km

Tar inn på sti

N38°40,059' W0°13,954’
N38°39’58" W0°14’04"
816moh

1,1km

Litt på asfalt så inn på sti

N38°39,971' W0°14,069’
N38°39’38" W0°14’16"
864moh

1,5km

Inn på hovedveien til Patagat

N38°39,875' W0°14,274’
N38°39’48" W0°14’17"
887moh

1,7km


Inn på sti fra asfaltvei

N38°39,799' W0°14,280’
N38°39’38" W0°14’17"
951moh

2,1km

Inn på sti fra asfaltvei

N38°39,639' W0°14,285’
N38°39’35" W0°14’22"
977moh

2,3km

Sneier så vidt veien før ny sti

N38°39,579' W0°14,366’
N38°39’24" W0°14’27"
1.033moh

2,6km

Font del Partagat ved tre rør

N38°39,443' W0°14,513'
N38°40’28" W0°13’50"
680moh

5,3km

Tilbake og opp til samlingsplass ved tennisbanen

N38°40,403' W0°13,840'
5 Bernia syd (Noras fra den plass)

Frem og tilbake
4,0km

840moh


N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,0km
Hullet25

N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 4.0km
Tilbake til parkering ved grillplassen

Frem og tilbake


3,1km


826moh


N38°39’40" W0°03’44" 820moh 1,6km
Fort de Bérnia (1562)

N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 3,1km
Tilbake til parkering ved grillplassen
Frem og tilbake670mohFincaen (langs veien)
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh
Tilbake til parkering ved grillplassen
Rundtur


826mohN38°39’19" W 0°10’56" 840moh
Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°39’40" W 0°03’44" 830moh
Font Cabanes de Bérnia
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh
Tilbake til parkering ved grillplassen
6 Bernia Nord fra Cases de Bérnia
(mot venstre)

Frem og tilbake

5,4km

840moh

N38°39’53" W0°02’22" 685moh 1,3km
Font Cabanes de Bérnia


30
N38°39’23" W 0°01’59" 810moh 2,4km Els del Forat de la Bérnia (grotte fro lagring av matvarer)
N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,7km
Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 5,4km
Tilbake til P-plassen ved Cases de Bérnia
Bernia Nord fra Cases de Bérnia
(mot høyre)
6,0km
820moh

N38°39’40" W0°03’44" 820moh 3,0km
Fortet
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 6,0km
Tilbake til P-plassen
7 Bululla
Frem og tilbake
Eller frem og kjerevei tilbake
(rast ut i elva)
7,6km
595moh
437m
N38°40’58" W0°07’06" 245moh
1,3km
Krysset fra vei til sti40

N38°41’13" W0°07’06" 260moh
1,7km
Kryss fra sti til grusvei
N38°41’22" W0°07’14" 350moh
2,1km Opp på asfaltveien
N38°41’33" W0°07’35" 485moh
3,0km
Tar av inn på sti fra asfaltvei
N38°41’39" W0°07’41" 360moh
3,3km
I svingen hvor langturgruppa parkerer
N38°41’43" W0°07’50" 595moh
3,6km
Sauefjøset
N38°41’13" W0°07’05" 260moh 5,6km
Tar av fra ruta, videre på kjerrevei som er rast ut i elveleiet lenger fremme. Vanskelig å passere.
N38°41’06" W0°07’06" 290moh
5,7km
Over på betongvei (bilvei)
N38°40'58" W0°07’06" 245moh
6,0km
Tilbake der vi tok av veien på oppoverturen
N38°40’40" W0°06’41" 210moh
7,6km
Parkering ved elva Bolulla
8 Busot grottene

9
Cala Finestrat
Delvis rundturw0°10'18" 145moh 1,2km Tårnet
203,6km Utstikker
N38°31'26" w0°10'00" 6moh 4,7km Tilbake
10
Calpe- Benissa Playa
Frem og tilbake


5,0km


10moh


190m
N38°39'34" E 0°0505"
4moh

1,28km

Ved båthavna

40

N38°39,564' E0°05,084’
N38°39'53" E 0°0516"
2moh


2,08km


Playa Fustera

N38°39,883' E0°05,271’
N38°39'59" E 0°0526"
3moh


2,43km


Parada 8

N38°39,982' E0°05,437’
N38°40'00" E 0°0530" 10moh


2,52km


Her kommer vi ikke lenger
N38°39,998' E0°05,492’
N38°39'05" E 0°0439" 8moh

5,04km


Parken ved parkeringsplassen

N38°39,080' E0°04,644’
11

Camino de Santiago de Compostela fra Benidorm

En vei


4,4km
50moh
50m
N38°31'26" W0°0837" 50moh
0,0km
Jacobskirken i Benidorm

0

N38°31'26" W0°0837" 6moh
4,4km
Cala Finestrat


1,140km
Santiago de Compostela
12 Camino de Santiago; Finestrat - Orxeta, fra OrxetaFrem og tilbake

6,8km
(eller mer)
208moh


N38°34’16" W 0°15’19"
155moh


1,1km


Bro over liten elv


40

N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14"
208moh


2,4km


Fra sti til venstre på vei

N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’26" W 0°15’13"
199moh


3,4km


Finca la Pondarosa
(kan fortsette videre)
N38°34,438’ W0°15,222’
N38°33’56" W 0°15’42"
170moh


6,8km


Tilbake i Orxeta

N38°33,325’ W0°15,713’
13 Casa de Dios
fra Polop

Rundtur
3,5km
367moh
85m
N38°36'55" W0°0851"
367moh

0,9km


C/Mariolas høyeste punkt

30
N38°36,912' W0°08,843’
N38°37`18" W0°0837"
280moh


1,7km


Utgang fra skogen over på vei

N38°37`18" W0°08’37"
N38°37`18" W0°0837"
268moh

3,6km

Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
Frem og tilbake
8,0km


654moh

415m
N38°37'31" W0°0941"
348moh

1,1km
Veikryss med orienteringstavle.
Overgang til metongvei
N38°37,579' W0°09,186'
N38°37'31" W0°0941"
515moh

2,4km

Utsiktspunkt der betongvei slutter
N38°37,516' W0°09,674'
N38°37`31" W0°10’14"
645moh


4,0km


Casa de Dios

N38°37,491' W0°09,202'
N38°37`31" W0°0941"
520moh


6,4km


Utsiktspunkt hvor betongvei starter
N38°37,516 W0°09,674'
N38°37'18" W0°0837"
268moh


8,0km


Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
Alternativ tur til El Castellet
fra Polop

Frem og tilbake
Kan også tas etter turen til Casa del Dios

4,4km
567moh
ca. 300m
N38°37'31" W0°0941"
348moh


1,1km

Veikryss med orienteringstavle og overgang til betongvei
N38°37,579' W0°09,186'
N38°37'40" W0°09’32"
473moh

2,0km
Øverste venstresving på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'31" W0°0941"
567moh


2,2km

El Castellet
N38°37,663' W0°09,428'
N38°37'40" W0°09’32"
473moh

2,4km

Øverste venstresving på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'18" W0°0837"
268moh


4,4km


Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
14 Cautivador fra Ciutat Esportiva La Nucia
Rundtur
6,8km
245moh
164m
N38°36'09" W0°07'07"
245moh

0,4km

Kryss fra sti til vei
50
N38°36,144' W0°07,121’
N38°36'19" W0°06’56"
198moh

0,9km

Ned på stien nær" Recident Park"
N38°36,322' W0°06,933’
N38°36'19" W0°06’13"
158moh

2,7km

P-plass nær Ermita San Vicent
N38°36,409' W0°06,215’
N38°36'35" W0°06’25"
160moh

3,3km

Veikryss ved Fincaen med hester
N38°36,585' W0°06,413’
N38°36'55" W0°06’42"
160moh

4,3km

Fra asfalt til sti etter urb. Tossal
N38°36,919' W0°06,696’
N38°36'13" W0°07’22"
230moh

164m

Parkeringspl. Ciutat Esportiva La Nucia
N38°36,210' W0°07,373’
15
Castellet i Polop

Rundtur
5,6km563moh355mN38°37`30"
W0°09’12"
353moh
1,4km
Fra grusvei over på sti
30
N38°37,497'
W0°09,192’
N38°37`42"
W0°09’30"
498moh
2,4km
Stikryss. En sti går til toppen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37,694'
W0°09,506’
N38°37`40"
W0°09’26"
563moh
2,7km
Castellet
N38°37,661'
W0°09,430’
N38°37`42"
W0°09’30"
498moh
3,0km
Stikryss. En sti går ned igjen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37`42"
W0°09,506’
N38°37`30"
W0°09’36"
488moh
3,2km
Stien kommer ut på betongveien
N38°37`643'
W0°09,594’
N38°37`18"
W0°08’37"
280moh
5,6km
Nede igjen på parkeringsplassen
N38°37,304'
W0°08,616’
16 Cementeri, la NuciaRundtur
8,3km
250moh

 ca.130m
N38°36'09" W0°0649"
2,0km
Stikryss ved Recidential Park
35

N38°36'54" W0°0643"
3,8km
Fra sti ut på veien
Kapellet
N38°36'26" W0°074241" 250moh
8,3km
P-plass Cementeri La Nucía
Rundtur
7,3km
250moh7,3km
Liten runde
17 Ciudad Patricia, bommen
Rundtur
5,1km
350moh

N38°32'04" w0°05'15" 350moh
1,6km Høyeste topp

30

N38°32'32" w0°05'23" 110moh
5,1km
Ciudad Patricia, bommen
18
Edens hage fra Geitefjøset

Frem og tilbake
3,8km
600moh
166m
N38°41'27" w0°07'53" 600moh
0,5km
Sti/veikryss på toppen


15
N38°41'02" w0°07'52" 560moh
1,0km
Veikryss i bakken
N38°42'30" w0°07'55" 530moh
1,9km
Edens hage ved steinhytta
N38°41'02" w0°07'52" 560moh
2,8km
Veikryss i bakken
N38°41'39" w0°07'41" 540moh
3,8km
Parkering i svingen nedenfor geitefjøset (Bululla)
19

Elians’ British school
Rundtur (ca. 5,5km)
eller frem og tilbake
8,0km
eller kortere
5,5km
8,0km
615moh
280m
N38°35'11" W 0°08'42"
336moh

1,1km

Stien kommer ut på grusvei

50
N38°35,179' W 0°08,695'
N38°36'03" W 0°10'08"
440moh

2,1km
Ta av fra grusvei til venstre for rundtur (ca. 5,5km)
eller fortsetter rett frem for lengre tur
N38°36,058' W 0°10,138'
N38°35'38" W 0°09'55"
445moh

2,3km

S-svingene

N38°35,629' W 0°09,910'
N38°35'45" W 0°09'54"
470moh


2,6km

Veikryss: Cami de Morgoig og cami de General

N38°35,754' W 0°09,903'
N38°36'03" W 0°10'09"
555moh


3,4km

Veikryss med brannskadet veiskilt 400 m før fincaen
N38°36,058' W 0°10,158'
N38°36'11" W 0°10'08"
615moh


4,0km


Amfibiedammen ved vanntanken ovenfor fincaen
N38°36,180' W 0°10,130'
N38°35'11" W 0°08'42"
280moh
5,5km
8,0km

Elians British school parkeringsplass

N38°35,179' W 0°08,695'
20
Embalse de Amadorio

Frem og tilbake


7,7km
163moh

230m


N38°32'02" W 0°15'53"

124moh

0,6km

Demning ved Embalse Amadorio

20
N38°32,028' W 0°15,886'
W 0°16'08" W 0°16'08"
132moh

1,0km

Kryss Asfaltvei grusvei der veien er sperret

N38°32,057' W 0°16,138'
N38°31'54" W 0°16'53"
163moh

1,8km

Sti-veikryss
N38°31,897' W 0°16,550'
N38°32'45" W 0°16'37"
157moh

2,1km

Vei-
stikryss
N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'38" W 0°16'39"
149moh

2,3km


Vei-stikryss v/gjerde

N38°31,631' W 0°16,651'
N38°31'22" W 0°16'34"
135moh

3,0km

Villa Bonilla

N38°31,371' W 0°16,564'
N38°31'14" W 0°16'47"
139moh

3,5km


Bunn av bakke v/privat vei /kjetting

N38°31,240' W 0°16,782'
N38°32'08" W 0°16'59"
163moh


3,9km

Embalse i Canonades (landbruksvann)

N38°31,139' W 0°16,980'
N38°31'14" W 0°16'47"
139moh

4,2km

Bunn av bakke v/privat vei /kjetting

N38°31,240' W 0°16,782'
N38°31'22" W 0°16'34"
135moh

4,7km

Villa Bonilla

N38°31'22" W 0°16,564'
N38°31'38" W 0°16'39"
149moh

5,4km

Vei-stikryss v/gjerde

N38°31,631' W 0°16,651'
N38°32'45" W 0°16'37"
157moh

5,6km

Sti-veikryss

N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'54" W 0°16'53"
190moh

5,9km

Vei-stikryss

N38°31,897' W 0°16,550'
W 0°16'08" W 0°16'08"
137moh

6,7km

Kryss asfaltvei grusvei der veien er sperret

N38°32,057' W 0°16,138'
N38°32'02" W 0°15'53"
124moh


7,1km


Demning ved Embalse Amadorio

N38°32,028' W 0°15,886'
N38°32'12" W 0°15'45"
130moh


7,7km


Parkeringsplassen ved
Embalse Amadorio
N38°32,191' W 0°15,749'
21 Embalse del Relleu fra Finca Particular Frem og tilbake

6,8km
367moh
120m
N38°34'33" W 0°17'23" 1,2km 339moh Stikryss, tar til venstre nær stort hus 12
N38°34,542 W 0°17,387'
N38°34'09" W 0°17'33" 2,3km
298moh
Nedenfor bratt bakke, stikryss ta til venstre eller høyre
N38°34,148 W 0°17,542'
N38°33'48" W 0°17'18" 3,3km
280moh
Ved demningen til tørrlagte Embalse de Relleu
N38°33,797' W 0°17,299'
N38°34'50" W 0°17'56" 6,8km
367moh
Tilbake ved parkerineg ved Finca Particular
N38°34,831' W 0°17,929
22
Flyplassen  (Pla d'En Morgues) Frem og tilbake 8,9km 1.040moh 223m N38°42,956’ W 0°09,70'
723moh

120m

Veikryss fra asfalt til grus

20
N38°42’57" W 0°09’42"
N38°42,204’ W0°09,644'
719moh

0,6km

Den gamle P plassen

N38°42’12" W 0°09’39"
N38°42,933’  W0°09,649'
1.040moh

4,4km
Pla d'En Moraguesed det trigometriske punkt Ved branntårnet
N38°42’59" W 0°09’39"
N38°42,933’ W0°09,649'
730moh

8,9km
Parkeringsplassen ved innkjørselen til Els Arcs
N38°42’59" W 0°09’39"
23
Font Major
Frem og tilbake


5,0km
616moh
N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting) 10
N38°36'04" W0°17'17" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'01" W0°17'12" 616moh 2,5km Utsiktspunkt
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 5,0km Tilbake til P-plass


7,3km


723moh

N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting)
N38°36'04" W0°17'14" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'02" W0°17'40" 723moh 3,7km Toppen
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 7,3km Tilbake til P-plass
24
Font Moli, Finestrat (mot høyre)
Frem og tilbake


8,4km

800moh

420m
N38°35’10" W0°11’13" 650moh
3,5km
Pinje rasteplass
30
N38°35’26" W0°11’06" 800moh 4,2km Gjetergrotten
N38°34’42" W0°12’30" 350moh
8,4km
Parkering ved Font Moli, Finestrat
Font Moli, Finestrat (mot venstre)


8,8km883moh

N38°34’46" W0°12’36" 390moh
0,5km
Ved brua, - startpunktet for langturen
N38°35'38" W0°12’44" 620moh 2,5km Mirador (svingen)
N38°36’20" W0°11’33" 883moh 4,9km Coll de Pouet (La Mesa)
N38°34’42" W0°12’30" 350moh 9,8km
Font Moli, Finestra
25
Font Moli, Benimantell mot venstre

Rundtur6,8km1.040moh

300m
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km
Veikryss: velg høyre eller venstre
20

N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh
2,9km
Høyeste punkt
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh
3,1km
El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh
5,3km
Nivera
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh
5,9km
Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh
6,8km
Parkering v/Font Moli
Font Moli, Benimantell mot høyre300m
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 1,5km
Nivera
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh 3,7km
El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh 3,9km
Høyeste punkt
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 5,9km
Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh 6,8km
Parkering v/Font Moli
26Font Moli, Benimantell med parkering ved bommen (lenken) knapt 400 m ovenfor den nederste p-plassen

Rundtur


5,7km1.040moh
260m

N38°39’46" W 0°12’45"
810moh

0,4km

Veikryss hvor tur-retning velges
15N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’43" W 0°13’05"
860moh


2,5km

Nivera
N38°39,716’  0°13,083’
N38°3914" W 0°13’18"
1.030moh

3,3km


El Soliguer (utleiehytte)
N38°39,233’  0°13,300’
N38°39’46" W 0°12’45"
1.040moh


3,5km


Høyeste punkt
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’46" W 0°12’45"
810moh


5,4km


Tilbake til veikryss hvor tur-retning velges
N38°39,767’ W 0°13,742’
N38°39’40"

853moh


5,7km


Parkering oppe ved bommen (lenken)


27
"Fotballbanen"

RundturTil veikryss hvor man tar av mot venstre
20


Tilbake ved p-plass
28
 
Fuente Partagat

Frem og tilbake

5,6km


1.380moh


N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km
Veikryss PRCV21 og PRV10 30

N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km
Stikryss
N38°39'11" W 0°15’46" 1.385moh
3,0km
Steinen ovenfor kilden
N38°39'28" W 0°14'31" 1.015moh 5,9km
Fuente Partagat
Delvis rundtur255m


N38°39'27" W 0°14'24"
1.060moh

0,3km

Veikryss.Tar til venstre på grusvei

N38°39,445’ W 0°14,403’
N38°39'25" W 0°14'45"
1.020moh

1,3km
Ta til venstre i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer mot høyre
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'36" W 0°13'20"
940moh

2,2km

Ved ruiner
N38°39,598 W 0°13,340’
N38°39'41" W 0°13'12"
900moh

2,4km


Tar av på sti til høyre
N38°39,682’ W 0°13,198’
N38°39'28" W 0°12'56"
913moh

3,1km

Ruinene med brønnen
N38°39,466’ W 0°12,938’
N38°39'22" W 0°12'33"
928moh

3,8km

Inn på vei igjen

N38°39,359’ W 0°12,554’
N38°39'14" W 0°12'18"
1.050moh

5,0km

El Soliguer
N38°39,226 W 0°12,302’
N38°39'25" W 0°14'45"
1.020moh

5,8km
Tilbake i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'28" W 0°14'31"
1.015moh

7,2km

Fuente Partagas
N38°39,468’ W 0°14,508’
Frem og tilbake
8,6km

1.558moh
N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km Veikryss PRCV21 og PRV10
N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km Stikryss


1.440moh
Fat mans Ageny
N38°39'59" W 0°15’44" 1.558moh
Nato anlegget på toppen
N38°39'28" W 0°14'31" 1.015moh 8,6km Fuente Partagat
29
Fyret P plass
Frem og tilbake
4,8km 88moh
N 38°33'03" W0°03’28" 78moh 0,7km Stikryss til utsiktpunkt merket "7"
50
N38°33’46" W0°03’05" 77moh 2,2km
Til porten før fyret
N38°33’48" W0°02’59" 88moh
2,4km
Bak fyret
N38°34’04" W0°03’46" 40moh 4,8km Tilbake ved P plass
2,4km 430moh 390m
N38°33’21 W 0°03'05" 408moh 1,7km Til veien nedenfor mastene på toppen
N38°33'22" W 0°03'42" 412moh
1,8km
Mastene
N38°34,065’ w0°03,776’ 40moh 2,5km Tilbake ved P plass
30
"Golfbanen" Lliriet rundt Tossal de la Mamelleta
Rundtur
5,8km
460moh
242m
N38°34'56"
W0°09'41"
326moh
0,9km
Ta av fra vei skarpt til høyre
25
N38°34,931'
W0°09,678'
N38°35'09"
W0°10'01"
435moh
2,2km
Samlingsplass ved tuinene (fruktpause)
N38°35,154'
W0°10,018'
N38°35'15"
W0°10'12"
479moh
2,6km
Veikryss ved bomvei (to hvite søyler med røde ringer)
N38°35,253'
W0°10,202'
N38°34'47"
W0°10'15"
412moh
3,7km
Veikryss. Til venstre på asfalt rett før Shieleias kennel
N38°34,789'
W0°10,253'
N38°34'30"
W0°09'38"
302moh
5,1km
Stikryss
N38°34,508'
W0°09,626'
N38°34'43"
W0°09'17"
250moh
5,8km
Ved parkeringen Lliriet (Golfbanen)
N38°34,720'
W0°09,290'
31
"Golfbanen" Lliriet
Skogbrann i jan 09.

Rundtur 7,6km
530moh
450m
N38°35'02" W0°10'22" 530moh
3,5km
Stikryss
N38°35,033' W0°10,367'
N38°35'04"
W0°10'03"
405moh
5,4km
Karpedammen
N38°35,062'
W0°10,052'
N38°34'56"
W0°09'41"
326moh
6,7km
Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933'
W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh
7,6km
Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre
Rundtur 5,9km
442moh
236m
N38°35'08" W0°09'36" 393moh
1,9km
Tar til høyre på grusvei ved kraftmast
N38°35,130' W0°09,605'
N38°35'28" W0°09'17" 498moh
2,8km
Til venstre i et X kryss før den bratte stingningen
N38°35,469' W0°09,982'
N38°35'09" W0°09'03" 442moh
3,65km
Her kommer vi inn på en vei like ved ruinene
N38°35,158' W0°09,048'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh
5,0km
Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh
5,9km
Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
"Golfbanen" Liriet: Kort runde mot høyre (Ågerunden)Rundtur


5,8km


405moh173m


N38°34'56" W0°09'41"
326moh
0,9km
Sti som tar av til høyre. Vi fortsetter rett frem
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'32" W0°09'42" 324moh
1,9km
Hus med bjeffende hunder, 100m forbi et stikryss hvor vi tok til høyre
N38°34,552' W0°09,691'
N38°34'53" W0°10'01" 388moh
3,0km
I veikryss på toppen av bakken
N38°34,882' W0°10,018'
N38°35'04" W0°10'03" 405moh
3,4km
Ved Karpedammen
N38°35,062' W0°10,052'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh
4,7km
Ved siste kryss, samme kryss som det første nevnt ovenfor
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh
5,8km
Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
32
Guadelest dalen fra MC museet
Rundtur
(Frem og tilbake)
8,4km
(7,2km)
350moh
236m
N38°39'59"
W0°08'36"
179moh
2,6km
Veikryss etter en bro

N38°39,363’
W0°08,592’
N38°38'59"
W0°08'18"
159moh
3,6km
Lang tur: Tar av til høyre i et veikryss
(kort tur: Snur og går samme vei tilbake)
N38°38,985’
W0°08,298’
N38°39'11"
W0°08'59"
325moh
5,2km
På toppen av en lang, lang bakke
N38°39,178’
W0°08,987’
N38°39'53"
W0°09'49"
340moh
7,1km
Passerer Cines
N38°39,607’
W0°09,814’
N38°39'53"
W0°09'37"
233moh
8,4km
Parkering ved MC Museet
N38°39,880’
W0°09,623'
33
Guadelestdammen
fra
Beniardá
(Embalse de Guadelest)


Frem og tilbake


10,3km

468moh

N38°41'17" W0°11'41" 450moh 5,5km
Gammel samlingsplass 35
N38°40'57" W0°13'01" 468moh
10,3km
P-plass Beniardá
Rundtur
9,9km
486moh
182m
N38°41'19" W0°13'04"
386moh

1,0km

Ved brua
N38°41,320' W0°13,062'400moh

2,8km

Der veien tar av mot Castell de Castells


N38°41'48" W0°11'41"
416moh

5,0km


Den gamle P plassen

N38°41,282' W0°11,687'
N38°40'19" W0°13'14"
364moh

6,5km

Demningen i  Guadelest dammen
N38°40,802' W0°11,511'
N38°40'57" W0°13'01"
468moh

9,9km

P-plass Beniardá
N38°40,942' W0°13,010'
34
Klippevinduet (det lille) mot venstre.

Utgangspunkt: Ta til venstre ved 7km merket
på veien til Castell de Castells. Kjør ca 1.3km til åpen plass.

Rundtur
6,9km
820moh
295m
N38°42'12" W0°08'24" 705moh 2,0km Ruiner 15
N38°41'54" W0°07'53" 600moh 3,4km Ved raset
N38°41'02" w0°07'52" 555moh 3,7km Stikryss Bolulla
N38°41'54" W0°08'35" 755moh 4,9km Stien flater ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55 W0°09'06" 840moh 5,7km Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 6,1km Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'36" 740moh 6,9km Tilbake til P-plass
Klippevinduet (Els Arcs) (det store)

Utgangspunkt: Ta til venstre ved 7km merket
på veien til Castell de Castells. Kjør ca 1.3km til åpen plass.

Delvis rundtur
5,5km


800moh
235m

N38°42'20" W0°09'52"
790moh


0,6km

Kryss Font dels Teixos/Els Arcs
N38°42,333' W0°09,863’
N38°42'21" W0°10'21"
800moh


1,5km


Els Arcs
N38°42,350' W0°10,350’

2,0km


Veikryss mot Penya Escoda

Veikryss
Penya Escoda/Plans D'Aialt

Usikt mot klippevinuet fra "baksiden"

Veikryss ved huset


N38°42'19" W0°09'36"
740moh


5,5km

Parkering/samlingsplass
N38°42,317' W0°09,600’
35

Klippevinduet fra Geitefjøset mot venstre


Rundtur
7,7km

820moh
332m
N38°41'46" W0°07'53" 582moh
0,4km Stikryss
10N38°41'54" W0°08'35" 755moh
1,6km
Stien flater litt ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55" W0°09'06" 840moh 2,4km
Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 2,8km
Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'37" 740moh
3,6km
P-plass i motsatt ende (gammelt utgangspunkt)
N38°42'12" W0°08'24" 705moh
5,6km
Ved ruiner
N38°41'54" W0°07'53" 600moh
7,0km
Ved raset
N38°41'27" W0°07'53" 540moh
7,7km
Parkering i svingen nedenfor Castel de Garx (geitefjøset Bululla)
36Klippevinduet (Els Arcs) (det store)

 Utgangspunkt: veikrysset 7km merket på veien til Castell de Castells.
Frem og tilbake samme vei 5,8km
800moh

N38°42'19" W0°09'36" 740moh
1,4km
P-plass for tur til lille klippevinduet


20
N38°42'20" W0°09'52" 790moh
2,0km
Kryss Font dels Teixos/Els Arcs
N38°42'21" W0°10'21" 800moh
2,9km
Els Arcs
N38°42'54" W0°09'39" 730moh
5,8km
P på vei ved veikrysset ved 7km merket
37

Kongleskogen
fra den grønne vanntankenFrem og tilbake samme vei
6,8km
(3,4km)

1.235moh
N38°42’14" W 0°17’58"
1.235moh
3,4km


Den store vanntanken

6
(30)
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’43" W 0°16’57"
1.200moh
5,4km

Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’37" W 0°17’60"
1.215moh

5,6km

Africa vinduet
N38°42,627' W0°16,992’
N38°42’43" W 0°16’57"
1.200moh
5,8km


Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’178" W 0°17’58"
1.235moh

6,9km


Den store vanntanken
N38°42,277' W0°17,970’
6,8km

Parkeringsplass ved veien (Stengt)


38
Kongleskogen
fra parkeringsplassen i svingen og veikrysset 1.74 km nedenfor den grønne vanntanken.


Frem og tilbake samme vei 6,9km

1.358moh

342m

N38°42’17" W 0°17’58" 1.235moh
1,7km
Ved grønn vanntank, ta av til venstre
15
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’25" W0°42’23" 1.294moh
2,3km
Etter en kort betongveistump
N38°42,450' W0°18,390’
N38°42’14" W0°42’16" 1.322moh
3,2km
Tar av fra vei tl høyre ved åpen plass
N38°42,230' W0°18,260’
N38°42’22" W0°42’28" 1.358moh
3,5km
Ved brannhytta
N38°42,370' W0°18,460’
N38°42’25" W0°42’43" 1.184moh
6,9km
Parkering i sving 1,74km nedenfor vanntanken
N38°42,450' W0°18,710’
39
Morgoig fincaruiner fra Calle Maigmó
Polop
Frem og tilbake samme vei
7,2km

454moh

268m

N38°36’35" W0°08’41" 310moh
0,3km
Tar av sti opp til høyre
20
N38°36,587' W0°08,678’
N38°36’03" W0°09’15" 424moh
1,0km
Ovenfor en stor betongtank ved ras sikret område
N38°36,047' W0°09,253’
N38°35’49" W0°09’241" 409moh
1,6km
Ved en stor mast i enden av luftstrekket
N38°35,815' W0°09,394’
N38°35’52" W0°09’50" 454moh
6,6km
Finca Morgoig
N38°35,868' W0°09,832’
N38°36’49" W0°08’43" 333moh
7,2km
Ved parkeringsplass i enden av Calle Mailmó
N38°36,810' W0°08,716’
40
Morgoig fra Polop
Frem og tilbake samme vei
6,2km
615moh


N38°35'39" W0°09'50" 400moh
1,5km
Ruiner
25

N38°35'45" W0°09'55" 480moh
1,7km
krysser Cami de Morgoig og Cami de General
N38°36'04" W0°09'50" 560moh 2,5km
Veiskille
N38°36'11" W0°10'08" 615moh 3,1km
Amfimiedam v/vanntank over fincaen
N38°35'35" W0°10'28" 330moh
6,2km
Tilbake til parkeringsplass
41
Morgoig fra Polop
Delvis rundtur

7,3km
595moh
342m


N38°35'35" W0°10'28"
480moh

1,7km
Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
25

N38°35,758' W0°09,900’
N38°36'05" W0°10'25"
595moh

3,0km

Rett nedenfor fincaen m/froskedam

N38°36,076' W0°10,417’
N38°35'40" W0°10'22"
540moh

4,2km

Steinrøysa nær stikryss
N38°35,673' W0°10,361’
N38°35'33" W0°09'50"
447moh

4,9km

Stikryss
. Ta til venstre
N38°35,544' W0°09,829’
N38°35'28" W0°09'59"
433moh

5,2km

Kryss: fra sti,til vei til venstre
N38°35,471' W0°09,982’
N38°35'45" W0°09'54"
480moh

5,7km
Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
N38°35,758' W0°09,900’
N38°35'35" W0°10'28"
330moh

7,3km

Parkeringsplassen

N38°35,588' W0°10,472’
42 Minnekirken VillajoyosaRundtur

5,0km235moh

N38°32'17" W 0°14'30" 205moh 0,6km
Opp bakken 40

N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 1,9km
Stikrysset
N38°32'29" W 0°14'18" 235moh 2,6km
Kraftmast
N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 3,2km
Stikrysset (på tilbakevei)
N38°32'07" W 0°14'18" 110moh 5,0km
Tilbake ved P-plass
43
Munken "Fraile"
Frem og tilbake 5,0km

660moh

294m
N38°40’41" W 0°07’47" 436moh
0,7km
Fra vei til venstre på sti
10


N38°40,692' W0°07,784’
N38°40’53" W 0°07’46" 562moh
1,5km
Ut av skogen
N38°40,880' W0°07,762’
N38°41’06" W 0°08’09" 660moh
2,3km
Fra sti til vei med varde
N38°41,106' W0°08,149’
N38°41’10" W 0°08’06" 659moh
2,5km
Ved sauefjøset
N38°41,165' W0°08,090’
N38°40’29" W 0°07’20" 415moh
5,0km
Tilbake ved parkeringen
N38°40,486' W0°07,963’
44
Oltá lang runde
Rundtur
8,0km
N38°3912" E 0°01’30"
297moh


0,8km


Pumpehus

25

N38°39,191'
E0°01,496’
N38°3859" E 0°01’23"
330moh

1,6km

L'Ermita Vella
N38°38,879' E0°01,388’
N38°3903" E 0°00’38"
320moh


3,3km


De første ruinene

N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’36" E 0°00’36"
375moh


4,8km


Finca Pastor (rasteplassen)

N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44"
382moh

5,3km


Stikrysset
(skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°3943" E 0°01’12"
337moh

6,7km

Sti møter vai fra lang løype
N38°39,719' E0°01,195’
N38°3939" E 0°01’18"
255moh

7,4km

Tar av fra vei som går til stasjonen, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651' E0°01,292’
N38°3931" E 0°01’36"
235moh


8,0km


Zona D'Acampana

N38°39,513 E0°00,597’
Oltá kort rundeRundtur
6,9km
402moh
223m
N38°3912" E 0°01’30"
297moh


0,8km


Pumpehus

N38°39,191'
E0°01,496’
N38°3859" E 0°01’23"
330moh


1,6km


L'Ermita Vella

N38°38,879'
E0°01,388’
N38°3903" E 0°00’38"
320moh


3,3km


De første ruinene

N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’35" E 0°00’36"
375moh


4,8km


Finca
Pastor (rasteplassen)
N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44"
382moh

5,3km


Stikrysset
(skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°3947" E 0°00’55"
402moh


5,6km


Pas de la Canal

N38°39,789 E0°00,917’
N38°3939" E 0°01’18"
255moh


6,3km


Tar av fra vei som går til stasjonen
, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651 E0°00,292’
N38°3931" E 0°01’36"
235moh


6,9km


Zona D'Acampana

N38°39,513'
E0°00,597’
45 OrxetaFrem og tilbake
(Mulighet for å gå enda lenger før man snur)

6,2km
208moh

167m

N38°34’16" W 0°15’19"
155moh

1,1km

Bro over liten elv

40


N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14"
208moh

2,4km


Fra sti til høyre på vei

N38°34,220’ W0°15,236’
N38°33’29" W 0°15’33"
168moh

3,1km


Pinje tre i sving der vi snur (øst for Orxeta)
N38°33,475’ W0°15,542’
N38°34’13" W 0°15’14"
208moh


5,0km

Der vi tar av fra veien ned til venstre på stien

N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’16" W 0°15’19"
155moh


5,2km


Bro over liten elv

N38°34,273’ W0°15,321’
N38°33’56" W 0°15’42"
167moh


6,2km

Parkeringsplass i utkanten av Orxeta
s bebyggelse
N38°33,325’ W0°15,713’
46

Penyo Mulero

Frem og Tilbake
5,7km
1.312moh
285m
N38°38'27" W 0°14'25"
1.050moh

150m

Veikrysset like ovenfor Fuente Partagat
30
N38°38,445' W0°14,409'
N38°38'27" W 0°14'25"
1.250moh


2,0km
Inn på sti fra
veien som går til Sella
N38°38,445' W0°13,409'
N38°38'57'' W0°13'23''
1.312moh

2,3km

Her flater det ut

N38°38,942' W0°13,389'
N38°38'59'' W0°13'04''
1.308moh


2,8km

Penyó Mulero
N38°38,987' W0°13,071'
N38°39'28" W 0°14'31"
1.035moh

5,7km

Fuente Partagas parkering
N38°39,467' W 0°14,517'
47 Pinos, Zons d'campado Bérnia
Frem og tilbake
7,3km
640moh
200m
N38°41’20" W 0°01’36"
527moh

1,8km

Ved steingjerde
40
N38°41,337’ W0°01,600’
N38°42’00" W 0°01’00"
536moh

3,4km

Finca ruiner
N38°42,004’ W0°01,002’
N38°42’26" W 0°00’55"
537moh

3,6km

Ti veien
N38°42,105’ W0°00,921’
N38°40’47" W 0°02’26"
638moh

7,2km

Tilbake til parkeringsplassen
N38°40,783’ W0°02,427’
48 Playa TorresFrem og tilbake
7,13km

127moh


178m
N38°30’58" W 0°11’45"
5moh


0,44km


Neste P-plass asfaltert og oppmerket

30
N38°30,968’ W0°11,744’
N38°30’06" W 0°10’49"
83moh


2,68km


Utsiktsplass ovenfor nudist stranda

N38°31,094’ W0°10,823’
N38°31’11" W 0°10’17"
127moh


3,56km


Torre de Calera
(XVI)
N38°31,182’ W0°10,285’
N38°30’51" W 0°12’00"
5moh


7,13km


P-plass ved playa Torres

N38°30,851’ W0°11,999’
49 Relleu fra Cementeri
Rundtur
5,9km


645moh


240m

N38°36’04" E 0°17’17"
590moh

2,8km

Overgang fra sti til vei
15


N38°36,064’ W0°17,283’
N38°36’03" E 0°17’45"
645moh

3,7km

På toppen før nedstigning
N38°36,050’ W0°17,750’
N38°35’26" E 0°18’33"
425moh

5,9km

Relleu Cementeri
N38°35,433’ W0°18,550’
50 Relleu: En liten del av pilgrimstrasse mot Finestrat.
Frem og tilbake
7,4km
390moh

N38°34’58" W 0°18’01" 376moh
1,1km Basta 15
N38°34,974’ W0°18,024’
N38°34’49" W 0°17’57" 361moh
1,4km Finca Particular (Adgang forbudt mitt i pilgrimsleden, hvorfor?
N38°34,820’ W0°17,945’
N38°34’58" W 0°17’31" 377moh
2,5km Krysser grusvei ved trafo i mast
N38°34,967’ W0°17,519’
N38°34’50" W 0°16’57" 359moh
3,7km Krysser en vei like før vi kommer på asfalt
N38°34,826’ W0°16,946’
N38°35’14" W 0°18’27" 415moh
7,4km
Tilbake til Relleu
N38°35,238’ W0°18,457’
51
Ca. 3 km før Relleu "Finca Particular"
Frem og tilbake samme vei

390moh
240m
N38°34’50" W 0°16’56" 365moh
7,4km
Tur reur Relleu
15
N38°34,834’ W0°16,929’
52
Sella dalen på vei mot venstre

Frem og tilbake

9,6km
690moh
230m
N38°37,717' W0°13,167'
564moh


1,8km


Hus

20


N38°37’43" W 0°13'10"
N38°38,367' W0°11,750'
663moh


4,2km


Finca

N38°38’22" W 0°11'45"
N38°38,467' W0°12,050'
670moh


4,8km


Veikryss

N38°38’28" W 0°12'03"
N38°38,367' W0°11,750' 663moh
5,4km
Finca
N38°38’22" W 0°11'45"
N38°37,717' W0°13,167'
564moh

7,8km

Hus
N38°37’43" W 0°13'10"
N38°37,206' W0°14,048'
450moh

9,6km

Parkering
N38°37’12" W 0°14'03"
Sella dalen på vei mot høyre.

Frem og tilbake
7,6km
660moh
267m
N38°37,139' W0°14,060'
495moh

0,8km

Parkering for fjellklatrere

N38°37’08" W 0°14'04"
N38°37,055' W0°13,590'
564moh

1,4km

Høydedrag "Mas de Muelen"

N38°37’03" W 0°13'35"
N38°37,094' W0°13,220'
570moh


2,2km


Hus etter veikryss
N38°37’06" W 0°13'13"
N38°37,159' W0°12,463'
660moh


3,8km

Ved bommen der stien for Maurertrappene kommer inn på.
N38°37’10" W 0°12'28"
N38°37,206' W0°14,048'
395moh

7,6km


Ved parkerings og samlingsplass
N38°37’12" W 0°14'03"
53
Sella. "Ruta de agua"
Rundtur
5,4km
400moh
140m
N38°36’26"
W 0°16'23"
366moh
0,6km
Over en liten bru nedenfor en kjørebru
48
N38°36,434’
W 0°16,378’
N38°36’17"
W 0°16'05"
328moh
1,6km
Ved møllerdammen
N38°36,278’
W 0°16,085’
N38°36’36"
W 0°16'22"
381moh
3,6km
Rasteplassen
N38°36,604’
W 0°16,364’
N38°36’31"
W 0°16'09"
395moh
5,4km
Tilbake ved den store parkeringsplassen
N38°36,546’
W 0°16,146’
54 Sella (tur nær byen)

Frem og tilbake

4,0km


665moh1,5km
Mastene
30


665moh 2,0km
Feriehus
N38°36,539’ W 0°16,143’ 390moh 4,0km
Retur til P-plass
55 Selladalen ”Fuente del Arc.” Frem og tilbake


N38°36,643’
W 0°16,360


To alternative turer så langt man rekker
20
56 Sierra Cortina (Geiteryggen)
Frem og tilbake
6,3km
524moh
246m
N38°34’03" W 0°09'22" 383moh
0,5km Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm.
25
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°33’51" W 0°09'49" 514moh
2,4km
På høyden etter den bratteste bakken
N38°33,848 W 0°10,805’
N38°33’46" W 0°11'03" 524moh
2,6km
Turens høyeste topp
N38°33,773 W 0°11,053’
N38°33’34" W 0°11'24" 506moh
3,2km
Turens endepunkt
N38°33,564’ W 0°11,397’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh
6,3km
Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’
Sierra Cortina turen forlenget til toppen mot venstre
Frem og tilbake 7,5km
524moh 307m
N38°34’03" W 0°09'22" 383moh
5,9km
Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, andre gang
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°34’14" W 0°09'32" 442moh
6,5km
Toppen mot venstre
N38°34,236’ W 0°09,540’
N38°34’03" W 0°09'22" 383moh
7,1km
Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, tredje gang
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh
7,5km
Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’
57 "Smuglerbukta" (Piratbukta)
Frem og tilbake40
58 Tárbena


Delvis rundtur5,4km680moh


N38°42’01" W 0°06'29" 610moh
0,8km
Tar av fra hoved vei til asfalt turvei

25

N38°41’52" W 0°07'03" 680moh
2,6km
Fjelltoppen
N38°42’01" W 0°06'43" 500moh
3,9km
Fra sti til betongvei
N38°41’38" W 0°06'243" 595moh
5,0km
Fra sti til betongvei rett før Tarbena
N38°41’43" W 0°06'14" 585moh
5,4km
P-plasssen
59

Trolldalen ”Llometes de Bou”

Frem og tilbake
7,2km
680moh

N38°40’27"
W 0°09'01"

555moh

1,5km

Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
20


N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07"
W 0°08'15"

605moh


2,5km


Til ruinene på vei til toppen

N38°40,113' W 0°08,522’
N38°39’57"
W 0°08'31"

679moh


3,1km


Til første toppen forbi ruinene

N38°39,943' W 0°08248’
N38°39’45"
W 0°08'04"

680moh


3,6km


Varden ved den andre toppen

N38°39,748' W 0°08,061’
N38°40’20"
W 0°08'03"

3
13moh

7,2km

Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,064’
4,4km
555moh

370m
N38°40’27" W 0°09'01"
555moh

1,5km

Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456 W 0°09,016’
N38°40’40" W 0°09'23"

482moh


2,2km


Til fincaen

N38°40,622’
W 0°09,378'
N38°40’20"
W 0°08'03"

313moh


4,4km


Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,064’
Først til Fincaen, så til toppen
8,5km
680moh
444m
N38°40’27"
W 0°09'01"

555moh

1,5km
Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
20
N38°40,456'
W 0°09,016’
N38°40’40"
W 0°09'23"

482moh

2,2km

Til fincaen
N38°40,622’
W 0°09,378'
N38°40’27" W 0°09'01"
555moh

2,9km
Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07"
W 0°08'15"

605moh

3,9km

Til ruinene på vei til toppen
N38°40,113'
W 0°08,522’
N38°39’57"
W 0°08'31"

679moh

4,5km

Til første toppen forbi ruinene
N38°39,943'
W 0°08,248’
N38°39’45"
W 0°08'04"

680moh

5km

Varden ved den andre toppen
N38°39,748'
W 0°08,061’
N38°40’20" W 0°08'03"
313moh

8,5km

Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,064’
60
Vipas
Frem og tilbake
7,0km
805moh

N38°37’53" W 0°10’46" 805moh
3,5km Skaret 40
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 7,0km
Tilbake til Vipas

8,8km


830moh

N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km
Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh
4,4km
Toppen før fincaruiner
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh
8,8km
Tilbake til Vipas

10,8km


865moh

N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km
Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh 4,4km
Toppen før fincaruiner
N38°37’29" W 0°11’20" 865moh
5,4km
Psykiaterens hus ved helikopterplassen
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 10,8km
Tilbake til Vipas
61
Xirles
Frem og tilbake


6,8km
eller mer
312moh

N38°38’16" W 0°08’42" 245moh
1,1km
Svingen
30
N38°38’39" W 0°08’04" 285moh
2,2km
Topp før veien går nedover
N38°38’37" W 0°09’07" 312moh
2,8km
Verinosa
N38°38’27" W 0°09’13" 260moh
3,4km
Bekken inntil veien (kan fortsette)
N38°38’01" W 0°08’11" 225moh 6,8km
Parkering i Xirles


E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold