Costatrimmens logo

  
Vil du ta idrettsmerke?

Viste du at Costatrimmen er det norske idrettslaget som tar flest
idrettsmerker hvert år!

Her kan du åpne Costatrimmens
 
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              

Det første torsdagen i måneden kan du møte i Parce Escandinavia kl. 10:00 for å avlegge prøver for idrettsmerket. Men sjekk først med Otto Ulriksen. Hvert år i februar arrangerer Costatrimmen vårfest med merkeutdeling.

 For å gå 5 km frem og tilbake til fyret gjøres etter avtale medIdretsmerkelederen.

Foto: Arnfrid Grimstad
Fra
              merkefesten
Foto: Ove B. Snãhre. Fra merkeutdelingen 2007

Foto: Arnfrid Grimstad

Foto: Lars Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Lars Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Kari Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Kari Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold