Costatrimmens logo

  
Costatrimmen
Her kan du åpne Costatrimmens
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              Rev. 05 .desember 2018
Nyhetsbrev
På våre hjemmesider www.costatrimmen.com finner du alltid god informasjon om turene vi skal gå og om Costatrimmens planlagte reiser. Og en gang i blant vil du også finne interessante nyheter som angår glade turgåere.

Beste turhilsen:
Marrit Kop, styreleder

11. oktober 2018
Info fra Costatrimmens  leder og nestlede
26. oktober 2018
Brev fra Costatrimmens leder

29. oktober 2018 Costatrimmen registrert i Spania

30. november 2018
Info fra Costatrimmens styre

Fast program

Mandager kl.10:00
Langturene: mandag kl 10,00, 3 - 4 timers turer.

Mandager kl. 10:30
Onsdager kl. 10:30

Fjellturene:  2 timers turer avsluttes med sosial samling med matpakke, allsang informasjon ol.
Etter avtale med Bjørg Sandberg Hagen
Idrettsmerke prøver:  Parque d'Escandinavi i Alfas og P-pl. fyret i Albir
Lørdager kl 11:00 Petanca: I Parque d'Escandinavia.
Program for 2018
Mandag 1. oktober
De første turer går den 1. oktober, klokka 10.00 til Casa Pinta. En tre timers tur med Otto P Aasdal. Og klokka 10.30 Det blir en herlig
badetur med Kari-Elisabet og Øystein til Calpe, Benissa. Alle er
velkommen.

Tirsdag 9. oktober kl. 18:00
Den 9. oktober kl 18.00 samles vi på restauranten Sol y Luna ved
Alfaz del Sol til hyggelig samvær med allsang og musikk ved Åge.
Her blir det også gitt en orientering om det som ellers skjer i
Costatrimmen.


Torsdag 1. november kl, 10:00
Costatrimmen har idretssmerkeprøveri Parce Escandinavia
Onsdag 07.november
Hyggekveld på "Sol Y Luna"
Program for 2019
Onsdag 27. mars
Årsmøte på Casa de Cultura

Onsdag 20. mars
Ny tur. "Ut i det blå" Mer info senere.

22 okt. – 25 okt.
Tur med 3 overnattingen i samme hotell. Avila og omkring liggende byer.
Mer info senere

Foto Ove B. Snähre                                                                                    Foto Lars Mølsæter


E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold