Costatrimmens vedtekter

                                                           
Mail til Costatrimmens lederFra 2020 er det innført en prøveordning med seniorturer. Det er Åge mytvold som er turleder for disse.

Alle deltar på eget ansvar, og plikter å ha med gyldig forsikringsbevis eller europeisk helsetrygdkort, og vi skriver under på dette i turprotokollen før turen starter. Deltager har ansvar for å skaffe seg informasjon om turen på lagets hjemmeside og ved opplysninger fra turleder.
Det er ikke tillatt å ha med hund.

Turleder gir ytterligere informasjon på frammøteplassen eller ved turens start. Ta kontakt med turleder dersom du trenger ytterligere opplysninger. Værforhold eller andre omstendigheter kan gjøre at turleder velger en annen tur enn oppsatt i programmet, eller at turen avlyses.

På samlingsplassen etter turen spiser vi medbrakt niste, det er allsang og orientering om aktuelle saker. Ta gjerne med en klappstol

Liste over seniorturene våren 2020

Revidert 15. januar 2020
Dato
Turnavn
Turleder
Anmerkninger
13. jan 2020 Sella rute de Aqua Åge Myrvold
20. jan 2020
Gamle Amedorio dammen
Åge Myrvold

27. jan 202
Xirles
Åge Myrvold

3. feb 2020
Golfbanen på vei til Finestrat
Åge Myrvold

10. feb 2020
Guadalest dammen
Åge Myrvold

17. feb 2020
Embalse Amedorio
Åge Myrvold

24. feb 2020
Altea bak Cape Negret
Åge Myrvold

2. mar 2020
Playa de Torres
Åge Myrvold

09. mar 2020
Partagat
Åge Myrvold

16. mar 2020
Motorsykkel museum
Åge Myrvold

23. mar 2020
Minnekirken
Åge Myrvold

30. mar 2020
Calpe Benissa
Åge Myrvold

06. apr 2020
Altea bak Cape Negret
Åge Myrvold

13.apr 2020
Oltá
Åge Myrvold

  Mail til webmaster: Øystein W. Skjold